به وبلاگ کانون سخن خوش آمدید

   Colorado Center Community Room

2500 Broadway

Santa Monica, CA 90404

ماه دسامبر

 


----------------------------------------------------------
 
دو شنبه اول دسامبر                     ساعت هفت بعد از ظهر
 
سخنران:      د کـتــر   مـصـطـفـی    د ا نـش
 
                   روزنامه نگار برای مطبوعات آلمانی از جمله اشپیگل و نیز برنامه های 1 و2  تلویزیون آلمان
                   نویسنده کتاب "خاور میانه در کوران بنیادگرائی"
 
موضوع:     مشـکلا ت   کـلـیـدی   تـوافـق    اتـمـی
                 
----------------------------------------------------------
 
دو شنبه هشتم دسامبر            ساعت هفت بعد از ظهر
 
سخنران:       د کــتــر   زهــره    زرنـگار 
 
                  دارای درجه دکترا درروانشناسی کودک  
                       وفوق دکترا در پیشگیری درمان، سلامتی،  و حقوق بشر   
                 
 
موضوع:      سیر فراز و نشیب فرهنگ ایرانی و بخصوص زبان فارسی
                                                     بین ایرانیان مقیم آمریکا در چند دهه اخیر

 

+ نوشته شده توسط هیأت مدیره کانون سخن در 2014/11/25 و ساعت 19:2 |


Powered By
BLOGFA.COM