به وبلاگ کانون سخن خوش آمدید

   Colorado Center Community Room

2500 Broadway

Santa Monica, CA 90404

ماه آگست

      --------------------------------------------------

 

دو شنبه چهارم آگست                ساعت هفت بعد از ظهر

 

 سخنران: فریده رازی
 
                 نویسنده، پژوهشگر، مترجم، کتابدار کتابخانه ملی، عضو
 
فرهنگستان زبان فارسی

 

   ادبیات فارسی از مشروطه تا بخال    
  
---------------------------------------------------
 
دو شنبه یازدهم آگست                     ساعت هفت بعد از ظهر
 
سخنران:      دکـتـر  جـان   کـیـومـرث   خـسـروی

 

                 وکیل تمام امور مهاجرت به آمریکا، وکیل دادگاهی کالیفرنیا و
 
فدرال، با  تخصص
                    در   ویزای سرمایه
گذاری، هنری، خانوادگی و پناهندگی برای موکّلان ایرانی 

 

 

 

موضوع:     برنامهها  و  مسائل  مهاجران  ایرانی  در سال ۲۰۱۴ 

 

+ نوشته شده توسط هیأت مدیره کانون سخن در 2014/7/24 و ساعت 10:39 |


Powered By
BLOGFA.COM